Մաքուր պահեք մեր օդը

Մաքուր պահենք մեր օդը

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ նշանակություն ունի օդը կենդանի օրգանիզմների համար: Մարդուն և կենդանի մյուս օրգանիզմներին շնչառության համար անհրաժեշտ է մաքուր օդ: 
  2. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ օդը մաքուր պահել: Օդը պետք է պահենք մաքուր, որ մարդիկ առողջ ապրեն, կենդանիերը շատանան, և բույսերը աճեն:
  3. Օդի մաքրության գործում ի՞նչ դեր են խաղում բույսերը: Եթե օդը մաքուր է բույսերը կկարողանա աճեն, եթե օդը կեղտոտ է բույսերը կչորանն և չեն աճի:
  4. Ճի՞շտ է վարվում վարորդը, որը կայանման ժամանակ միացած է թողնում շարժիչը: Եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ: Ոչ, քանի որ չի կարելի կայանման ժամանակ միացած թողնել շարժիչը, օդը կկեղտոտվի և այնտեղ չեն կարողանա ապրել մարդիկ, կենդանիները և բույսերը:

Ապարները և օգտակար հանածորները

Ապարներ և օգտակար հանածոներ

Առաջադրանք
Խմբավորի՛ր  օգտակար հանածոները.
պղինձ, կավ, մարմար, ոսկի, նավթ, ավազ, ալմաստ, կրաքար, զմրուխտ, քարածուխ, արծաթ, տուֆ,  բնական գազ, փիրուզ, երկաթ, բազալտ, այլումին, օպալ

շինանյութ — կավ, մարմար, ավազ, ալմաստ, կրաքար, տուֆ, բազալտ          

վառելիք — նավթ, քարածուխ, բնական, գազ        

  մետաղ — պղինձ, արծաթ, ոսկի, երկաթ, այլումին  

թանկարժեք քար — զմրուխտ, փիրուզ, օպալ    

Գտեր և լճեր

Գետեր, լճեր

Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ է գետը: Գետը ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերը

2. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը: Գետահովիտ, հունակունքգետաբերան:
3. Գետերի սնման ի՞նչ աղբյուրներ գիտեք: Բերեք օրինակներ: Գետերի սնման հիմնական աղբյուրներն են անձրևաջրերը, ձյան և սառցադաշտերի հալոցքային  ջրերը, ստորերկրյա ջրերը:
Ամեն տարի նույն սեզոնին, որոշակի ժամանակով, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումը կոչվում է հորդացում: Օրինակ` Հայաստանում գետերը հորդանում են գարնանը:

4. Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջև: Սեզոնին, ժամանակ, գետի ջրի մակարդակի բարձրացումը կոչվում է հորդացում:

Գետի ջրի մակարդակի հանկարծակի, կարճատև բարձրացումը` տեղատարափ անձրևներից կամ ինտենսիվ ձնհալքից, կոչվում է վարարում: