Մայրենի

Մեր դպրոցի լավագույն սովորություներից է ՝ բարձունքի հաղթահարումը, որը պարբերաբար անում ենք:

Ես սիրում եմ գնացքով գնալ Գյումրի և այլցելել հարազատներիս:

Ես սիրում եմ ազատ ժամանակ զբաղվել ՝ ընթերցանությամբ և նկարչությամբ:

Երբ արթնացա տեսա մեր պատուհանի գոգին մի գեղեցիկ թռչուն էր կանգնել և շատ գեղեցիկ երգում էր:

Ես նստած գեղեցիկ նայում էի վերջալույսին, իսկ վրջալույսն շատ գեղեցիկ էր: