Քայքայման և միացման ռեակցիաները

Պատասխանել հարցերին.

 1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։
  Այն ռեակցիաները, որոնց ընթացքում որևէ բարդ նյութ քայքայվում է և առաջացնում է բարդ կամ պարզ նյութեր կոչվում է քայքայման ռեակցիա:
 2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման։
  Միացման ռեակցիաներն են այն ռեակցիաները, որոնց ժամանակ երկու պարզ նյութ միանում են իրար:
 3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։
  Տեղի է ունենում քայքայման ռեակցիա:
 4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 
բ)CH4=H2+C
գ)H2+S=H2S
դ) FeS=Fe+S

Խառը թվերի համեմատումը

1. < և > նշաններից ո՞րը պիտի լինի աստղանիշի փոխարեն:

2ամբ․ 5/6 ∗ 3ամբ․ 2/7

Ընտրիր ճիշտ նշանը:

 • >
 • <

2. Ընտրիր խառը թվերից ամենամեծը:

 • 2ամբ․ 3/120
 • 3ամբ․ 1/160
 • 1ամբ․ 1/780

3. Ընտրիր այն խառը թվերը, որոնք ընկած են 3ամբ․ 2/13-ի և 6ամբ․ 7/13-ի միջև:

 • 4ամբ․ 5/13
 • 5ամբ․ 4/13
 • 2ամբ․ 9/13
 • 7ամբ․ 10/13

4. Խառը թվերից ո՞րն է մեծ`

6ամբ․20/50, թե՞ 4ամբ․26/80

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 4ամբ․26/80
 • 6ամբ․20/50

5. Համեմատիր 7ամբ․4/29 և 7ամբ․4/13 խառը թվերը:

Ընտրիր ճիշտ անհավասարությունը:

 • 7ամբ․4/29<7ամբ․4/13
 • 7ամբ․4/29>7ամբ․4/13

6. Համեմատիր 114/7 անկանոն կոտորակը և 1ամբ․6/27 խառը թիվը:

114/7 անկանոն կոտորակը փոքր է/մեծ է/հավասար է 1ամբ․6/27 խառը թվից (թվին):

114/7 > 1ամբ․6/27

7. Համեմատիր կոտորակները:

5/27<27/5

8. Համեմատիր խառը թվերը:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

12ամբ․3/44<12ամբ․5/33

9. 214/7 անկանոն կոտորակը համեմատիր 30 բնական թվի հետ:

214/7-ը փոքր է/մեծ է 30-ից:

214/7>30

10. Տրված խառը թվերը դասավորիր աճման կարգով:

8ամբ․5/18, 2ամբ․7/15, 5ամբ․7/15, 10ամբ․5/18, 15ամբ․7/15, 4ամբ․5/18

2ամբ․7/15, 4ամբ․5/18, 5ամբ․7/15, 8ամբ․5/18, 10ամբ․5/18,15ամբ․7/15