Սնկերի մասին

Հարցեր և առաջադրանքներ

Սնկեր

1.Ի՞նչ գիտեք սնկերի և ծառերի փոխադարձ կապի մասին:

 Սնկերը մեծ դեր են կատարում բնության մեջ: Սնկերի մի մասն ապ­րում է ծառերի տակ, ծառերի արմատներին մոտ և փոխազդում նրանց հետ՝ տալով և ստանալով պիտանի նյութեր, օգնելով մեկը մյուսի աճին և զարգացմանը: Դա օգտակար կապ է:

2.Ի՞նչ գիտեք սնկերի մասին: Ի՞նչ օրգանիզմներ են դրանք:

Սնկերը մեծ դեր են կատարում բնության մեջ: Սնկերը շատ օգտակար են:  Սնկերը ևս ունեն լավ արտահայտված արտաքին կառույց՝ սնվում են, շնչում, բազմանում, օժտված են կենդանի օրգանիզմների այլ հատկու­թյուններով: Նրանք ունեն շատ նմանություններ բույսերի և կենդանիների հետ: Սնկերը սնվում են պատրաստի օրգանական նյութերով:
3.Որո՞նք են ուտելի սնկերը: Իսկ որո՞նք են թունավոր:

Ու տելու սնկերը սրնաք են ՝ պիտակ սունկը, կեչասունկը, յուղասունկը, շամպինիոնը, աղվեսասունկը, իսկ մնացածը վանսակար են

Եղեգնուհին հեղինակ ՝Ղազարոս Աղայան

Կարդա՛  Ղ. Աղայանի «Եղեգնուհին» հեքիաթի 1-ին, 2-րդ մասերը,  այդ մասերից դո՛ւրս գրիր անծանոթ բառերը։

Անծանոթ բառերը

ընկղմել — ջրասույզ, ծովահեղձ, ջրահեղձ, ծովասույզ

եղելություն — իրականում, իրողություն, իրադաձություն

որպիսություն — առողջական վիճակ, որակ, հատկություն