Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

  1. Շրջապատում որտե՞ղ են աճում բույսեր:

Անտառներում, մարգագետիններում, այգիներում, պուրակներում, փողոցի եզրերում, դպրոցամերձ, տնամերձ, հողամասերում և այլուր:

  • Ի՞նչ գիտեք բույսի մարմնի մասին: Ո՞րն է նրա ստորգետնյա, ո՞րը՝վերգետնյա հատվածը: Ի՞նչ կառուցվածք ունի բույսը: Բույսի ի՞նչ օրգաններ գիտեք:

Բույսի մարմինի և և կառուցվածքը, արմատն  է, ցողունն է և տերևնն է:

Ստորգետնյա հատվածը, է որ արմատը գտնվում է հողի մեջ, իսկ վերգետնյա հատվածը, որը տեսանելի է մեզ:

Արմատը, ցողունը, տերևը, ծաղիկը, պտուղը, սերմը բույսի օրգանները են:

  • Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ՝ բույսի աճի և զարգացման համար:

Ջուրը, լույսը և թթվածին:

  • Ինչպե՞ս է դրսևորվում բույսի կենսագործունեությունը:

Որոշ բույսերի կենսագործունեության առանձնահատկություններից է հոտը, հաճախ նաև՝ բուրավետ լինելը:

  • Փորձեք նշել, թե ինչո՞վ են բույսերը կարևոր մարդու կյանքում։

Բույսերը ծառերը մեզ տալիս են թթվածին: