Նյութերի երեք հիմնական վիճակները

Նյութերի երեք հիմնական վիճակները 

Առաջադրանք 1
Թվարկե՛ք 2–ական նյութ, որոնք սովորական պայմաններում հետևյալ վիճակներում են.
ա) պինդ — փայտ, ոսկի

բ) հեղուկ — ջուր, սպիրտ

գ) գազային — թթվածինը, ազոտը

Առաջադրանք 2
Թվարկե՛ք առնվազն 5 նյութ, որից կարելի է բաժակ պատրաստել։

ապակի, երկաթ, պլաստիկ, փայտ, կավից

Առաջադրանք 3
Առանձնացրեք ստորև տրված նյութերը և տեղադրեք աղյուսակի համապատասխան սյունակներում` պինդ —  հեղուկ  — գազային
Պղինձ, ջուր, կաթ, նավթ, ոսկի, ապակի, թթվածին, գոլորշի, ջրածին, փայտ, պողպատ, արծաթ, ոսկի:

Պինդ — փայտ, պղինձ, ոսկի, արծաթ, պողպատ, ապակի

Հեղուկ — ջուր, կաթ, նավթ

Գազային — գոլորշին, թթվածին