Դասարանական աշխատանք

21. 1-բաղաձայն, 2-ձայնավոր

23.

Արմատ-ա, ր, մ, ա, տ

երերալ-յ, է, ր, է, ր, ա, լ

երազ-յ, է, ր, ա, զ

որոտ-վ, օ, ր, օ, տ

տերև-տ, է, ր, է, վ

որոշում-վ, օ, ր, օ, շ, ու, մ

երևելի-յ, է, ր, է, վ, է, լ, ի

24.

Երիտասարդ- 9 տառ, 10 հնչյուն

ոլոռ- 4 տառ, 5 հնչյուն

ողնաշար- 7 տառ, 8 հնչյուն

հրշեջ- 5 տառ, 5 հնչյուն

գրքույկ- 6 տառ, 6 հնչյուն

բարև- 4 տառ, 5 հնչյուն

կարևոր- 6 տառ, 7 հնչյուն

բաճկոն- 6 տառ, 6 հնչյուն

ոտք- 3 տառ, 4 հնչյուն

երամ- 4 տառ, 5 հնչյուն

Գրի՛ր, թե տրված բառերում քանի՛ հնչյուն և քանի՛ տառ կա։

Սեղան — 5 տառ, 5 հնչյուն

երազ — 4 տառ, 5 հնչյուն

որս — 3 տառ, 4 հնչյուն

արև — 3 տառ, 4 հնչյուն

հարևան — 6 տառ, 7 հնչյուն

Երևան — 5 տառ, 6 հնչյուն

ոսկոր — 5 տառ, 6 հնչյուն

ոսկեզօծ — 7 տառ, 8 հնչյուն