Ինչ է բնությունը

Ինչ է բնությունը

  1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։

Բնության մեջ մշտապես կատարվում են բազմապի­սի փոփոխություններ: Երկնքում իր դիրքն է փոխում Լուսինը, կայծակն է փայլատակում, անձրև է տեղում, երբեմն անձրևից հետո ծիածանն է հայտնվում, հա­տակին թափված ջուրն է գոլորշանում, ժանգոտում է երկաթե մեխը: Այս փոփոխությունները բնության երևույթներ են: Բնության յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր առաջաց­ման պատճառները և առաջացնում է իր հետևանքնե­րը: Օրինակ՝ ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխության պատճառը Երկրի պտույտն է իր առանցքի շուրջ, իսկ տարվա եղանակների փոփոխությունները հետևանք են Արեգակի նկատմամբ Երկրի դիրքի փոփոխության: 

  • Ըստ դասանյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ:

Անկենդան մարմինը — Արեգակ, լուսին, աստղերը, քանոն, քար, գրիչ, մատիտ, ամպ, խոտ, ջուր, հեռախոսները, ավտոմեքենաները և մոլորակները

Կենդանի մարմինը- Մարդիկ, կենդանիները, բույսերը

13.09.2021  Մուշեղ Գալշոյան. Սպասում

Խոթեց — մտցնել

Գոցել — փակել

Վնգստում — խեղճ ձայն

Ծրարեց — փաթաթել

Բարերար —  Բարիք գործող, բարի՝ օգտակար գործեր կատարող

Հուսախաբ — խաբված