Փետեվարի 5

  • Անգիր սովորի՛ր  Հ. Թումանյանի  «Իմ երգը»  բանաստեղծությունը:
  • Անծանոթ բառերը  բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Անծեր — անծայր

Ճոխ – հարուստ

Պարգև — նվեր, մերցանակ

Վերուստ – վերևից

Երկյուղ – վախենալ, վախ, վախեցած

Անհուն – անհատակ

Բաշխել — բաժանել

  • Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ՝ պարգև, շնորհք, անվերջ, բարձունք, փորձանք, աշխարհ :
  • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր  անծեր բառի հոմանիշները:

Անտակ, անհուն, անվերջ, ծով

  • Բանաստեղծության միջից գտի՛ր և դո՛ւրս գրիր երկյուղ բառի հոմանիշը:

Ահ

  • Փորձի՛ր  բացատրել բանաստեղծության վերնագիրը:

Իմ երգին Աստված տվել է ՝ բարություն, շնորք, անսահման սեր, բախտավորություն:

Փետրվարի 1-5

Նախագծային

1․ Ո՞րն է ամենամեծ միանիշ թվի կրկնապատիկը։ 9 x 2 = 18

2․ Ո՞րն է ամենափոքր երկնիշ թվի վեցապատիկը։ 10 x 6 = 60

3․ Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի տասնապատիկը։ 100 x 10 = 1000

4․ Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի քառապատիկը։ 1000 x 4 = 4000

5․ Թվարկիր 12-ի պատիկ մի քանի թիվ, որոնք մեծ են 24-ի։

12 x 2 = 24, 12 x 3 = 36, 12 x 4 = 48, 12 x 5 = 60, 12 x 6 = 72, 12 x 7 = 84, 12 x 8 = 96