1-ին և 2-րդ կանգառներ

1-ին առաջադրանք

Պատկերի անվանումը՝ ուղղանկյուն

Երկարությունը՝ 21սմ․

Լայնությունը ՝ 14սմ․

Պարագիծը՝ 21×2+14×2=70սմ․

Պարագիծը արտահայտված միլիմետրով ՝ 700 մմ․

Մակերեսը՝ 21×14=294 (սմ2)

Աշխատանքի տևողությունը ՝ 3 ր․

2-րդ առաջադրանք

Գտեք պատկերի մակերեսը՝ 7×5+3×5=50

Աշխատանքի տևողությունը՝ 2ր․

3-րդ առաջադրանք

Գտեք պատկերի պարագիծը՝ 8+8+9=25

աշխատանքի տևողությունը՝ 1 ր