կրկնություն փաթեթ 4

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

 1. Գտի՛ր նշված թվի մասը
  1. 35-ի 3/7 մասը 35:7×3=15
  1. 420-ի 5/6 մասը 420:6×5=350
  1. 180-ի 5/9 մասը 180:9×5=100
  1. 2000-ի 9/10 մասը 2000:10×9=1800
  1. 140-ի 5/7 մասը 140:7×5=100
  1. 100-ի 5/5 մասը 100:5×5=100
 2. Հաշվի՛ր
  1. 415 կգ-ի 2/5 մասը 415:5×2=166
  1. 480 դրամի 5/6 մասը 480:6×5=400
  1. 18ժ-ի 2/3 մասը 18:3×2=12
  1. 320 լ-ի 6/8 մասը 320:8×6=240
  1. 510 մ2-ու 2/17 մասը 510:17×2=60
  1. 480 կմ-ի 5/16 մասը 480:16×5=150
 3. Երկու պարկում կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ      |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում ։
Продолжить чтение «կրկնություն փաթեթ 4»