ՀԻՆ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ ԵՎ ԱՐևԵԼՅԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ

• Գրե՛ք փոքրիկ պատում Խեթական պետության մասին` ներկայացնելով կարևոր փաստերը։
• Ե՞րբ և որտե՞ղ է կազմավորվել Միտաննի պետությունը։
• Պատմե՛ք Փյունիկյան քաղաքների մասին։

Վանի համահայկական թագավորությունը

Հարցեր

1. Ե՞րբ է ստեղծվել Վանի թագավորությունը։ Ո՞րն էր դրա ստեղծման գլխավոր պատճառը։ Ի՞նչ անուններով է հայտնի։

Ք․ա․ IX դարում Վանա լճի ավազանում ստեղծվեց և աստիճանաբար հզորացավ համահայկական առաջին թագավորությունը։

2. Փորձեք ներկայացնել Սարդուրի I-ի պատմական կերպարը։

Սարդուրին I-ը Դաիմակայող էր, կառուցող էր և տիրակալ էր։

Վաղ պետական կազմավորումները հայաստանի տարածքում

Հարցեր

1. Պետական ի՞նչ կառուցվածք ուներ Արատտան, ո՞րն էր նրա հովանավոր աստվածը։

Հայկական լեռնաշխարհի ՝ մինչ օրս հայտնի առաջին պետությունը Արատտան է։ Այն գոյություն է ունեցել Ք․ա․ XXVIII-XXVII դարերում։ Արատտայի հովանավոր աստվածն էր Հայկը:

2. Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրեք Հայասսա թագավորության մասին։

Ք․ա․ II հազարամյակի կեսերին Հայաստանից արևմուտք բնակվում էին խեթերը։ Նրանք հայերին ազգակից հնդեվրոպական ժողովուրդ էին։ Մեր երկիրը կոչում էին «Հայասա», որը խեթերեն նշանակում է «Հայերի երկիր»։

3. Մի քանի նախադասությամբ պատմեք Նաիրի երկրի մասին

Ք.ա. XIII-X դարերում Ասորեստանի արքաները Հայաստանի հարավում և Վանա լճի ավազանում բազմիցս հիշատակում են Նաիրի երկիրը։ Նաիրիի բազմաթիվ արքա-առաջնորդներ դաշինք էին կնքել ընդհանուր թշնամու ՝ Ասորեստանի դեմ պայքարելու համար։ Ասորեստանյան արձանագրություններում Նաիրին հիշատակվում է իբրև «ընդարձակ հպատակություն չճանաչող երկիր», որն ուներ «250 քաղաք ՝ զորավոր պարիսպներով»։ Ք.ա. IX դարում Նաիրին արդեն հանդես է գալիս որպես մեկ միասնական պետություն։