Անհատական ուսումնական պլան. 3-րդ ուսումնական շրջան

Անուն, Ազգանուն- Նանե Գևորգյան
Դպրոց, դասարան- Հյուսիսային դպրոց 5.2 դասարան
Ընտրությամբ գործ. խումբ- Անիմացիա 
Երկարօրյա ծառայություն — չեմ օգտվում 
Երթուղային ծառայություն-չեմ օգտվում 
Լրացուցիչ պարապմունքներ-/նշել պարապմունքի անունը, անցկացման վայրը, դպրոցում է, թե դպրոցից դուրս, նշել որտե՞ղ/
դպրոցում գնում եմ պարի խմբակի, իսկ դպրոցից դուրս գնում եմ թատերական խմբակի (Խնկոր Ապոր գրադարանում)

Անհատական ուսումնական պլան

Անուն, Ազգանուն- Նանե Գևորգյան

Դասարան- 5.2

Ճամբարային խումբ-(ընտրում եք վերոնշվածներից մեկը): Մաթեմատիկա-մեդիագրագետների ջոկատ

Ընտրությամբ գործունեություն- անիմացիա թվային արվեստ

Լրացուցիչ կրթություն- ( նշեք թե ի՞նչ լրացուցիչ պարապմունքի եք հաճախում դպրոցում, կամ դպրոցից դուրս) դպրոցում ես պարի եմ գնում, իսկ դպրոցից դուրս գնում եմ թատերական խմբակ (Խնկո Ապեր գրադարան)։
Երկարօրյա ծառայություն- (օգվում եմ, չեմ օգտվում) չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն՝ (միակողմանի, երկկողմանի) չեմ օգտվում

Առաջին ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Նանե Գևորգյանը 5.2
Ընտրությամբ խումբ- Անիմացիա, թվային արվեստ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/- չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/- չեմ գնում

Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան- Նանե Գևորգյան 4.2 դասարան
Ընտրությամբ խումբ-
 Քանդակագործություն
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-
  Չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- միակողմանի
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/- չեմ հաճախում

Անհատական ուսումնական պլան

Անուն, Ազգանուն- Նանե Գևորգյան

Դասարան- 4.2

Ճամբարային խումբ-(ընտրում եք վերոնշվածներից մեկը)։ «IT մեդիագրագետիկների ջոկատ»

Ընտրությամբ գործունեություն- IT մեդիագրագետիկների ջոկատ

Լրացուցիչ կրթություն- չեմ հաճախում

Երկարօրյա ծառայություն- (օգվում եմ, չեմ օգտվում) չեմ օգտեվում

Երթուղային ծառայություն՝ (միակողմանի, երկկողմանի) միակողմանի