16.03.2020 Մաթեմատիկա

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թիվը։

450 + 270 + 130 +100 + 50 = 1000

510 + 250 + 150  + 90 = 1000

120 + 670 +  180 + 30 = 1000

       240+180 + 160 + 420 = 1000

  • Լուծի՛ր խնդիրները։
    Ա. Պարգևը պիտի լուծեր 20 խնդիր: Նա լուծեց խնդիրների կեսը: Քանի՞ խնդիր մնաց լուծելու:

Լուծում 20 : 2 = 10

Պատ․՝ 10

Բ․ Էլիզան պատրաստեց 40 օղաբլիթ: Օղաբլիթների կեսը բերեց դպրոց: Քանի՞ օղաբլիթ  Էլիզան թողեց տանը:

Լուծում `40 : 2 = 20

Պատ․՝ 20

Գ․ Դավիթն ուներ 2400 դրամ: Նա իր գումարի կեսը տվեց Սոֆիին: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դավթի մոտ:

Լուծում 2400 : 2 = 1200

Պատ․՝ 1200

Դ․ Մարիայի տնից մինչև տատիկի տուն 1600 մ է: Մարիան անցավ ճանապարհի կեսը: Ինչքա՞ն ճանապարհ մնաց անցնելու:

Լուծում ` 1600 : 2 = 800

Պատ՝ 800