Իրական և կեղծ մետաղադրամներ

  1. Ոնենք նույնանման 20 մտաղադրամ, որոցից 1 կեղծ է, թեթև է մյուսներից։ Երկկողմանի կշռքով ամենաքիչը, քանի՞ կշռումով կերլի է գտնել կեղծ մտաղադրամը։ 10-10, 5-5, 2-2 եթե հավասար եղավ որեմն երեք կշռումով հակառակ դեպքու 4, կլինի 4 կշռումով 1-1

3-րդ ուսումնական շրջանի ամփոփումը

Ես ուսումնական 3-րդ շրջանի ընթացքում կատարել եմ` Դասարանական աշխատանք, Ինքնաստուգում, Հաջորդական թվերը:
Իսկ խառը թվերից կատարել եմ՝ Խառը թվերի գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում, Խառը թվերի բաժանում, Խառը թվերի բազմապատկումը, խառը թվերի հանում, Խառը թվերի գումարումը, Խառը թվերի համեմատումը և Խառը թվերը։
Կոտորակներից կատարել եմ՝ Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև, Կոտորակի բաժանում, Կոտորակների բազմապատկումը, Կոտորակների հանումը, Կոտորակների գումարում։

Սա էլ 3-րդ ուսումնական շրջանի ամփոփման առաջադրանքն է ՝ https://docs.google.com/document/d/1OMwyZQCIlLRJZvpQ42XcjiqPjoZgeC7qDfcUirGIDhk/edit

Սա իմ Մաթեմատիկայի բաժինն է։

Դասարանական աշխատանք

  1. Ինչպե՞ս երեք 5-ով ստանալ: 5+5-5=5
  2. Երեք 6- ստանալ 30։ 6x6x6=30
  3. Երեք 3-ով ստանալ 30: 33-3=30
  4. Հինգ հատ 2-ով ստանալ 28: 22+2+2+2=28
  5. Չորս 9-ի միջոցով ստանալ 100: 99+9:9=100
  6. Երեք հատ 5-ի միջոցով ստանալ 4: 5-5:5=4
  7. Ինչպե՞ս կարելի է երեք 5-ի շնորհիվ ստանալ ա) 0, բ) 2, եթե թույլատրվում է օգտագործել նաև փակագծերը: 55(5:5)=0
  8. Չորս 5-ի միջոցով ստանալ 16: 55:5+5=16