Բառքամոցի

Աստղաբաշխություն

Աստղ, աստղաբաշխ, խանութ, թույն, նյութ, թաղ, սաղ, շուն, նուշ, բախտ, տղա, բան, բանտ, աղ, տասն, բաղ, բույս, բուն, բույն, բու, աշուղ, աշուն, շատ, շուտ, խաշ, շաղ, նախշ, սուտ, բայ, յուղ, բութ, ութ, Բուշ, թուղս, թաղս, բախ, անուշ, Անուշ, բաշ, տուն, տոն, աղուն, Աղուն, սունաթ, ուշ, բուշտ, շան, անտուն, թուխ, թախտ, աստղաբան, աստղանյութ, աստաղթախ, թուշ, այտ, անասուն,