Ամփոփիչ աշխատանք։ Պատմություն

• Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։

Միջագետքը Եփրատ և Տիգրիս գետերի միջև ընկած տարածքում։ Այն սկսվում էր Հայկական լեռնաշխարհի հարավից և ձգվում մինչև Պարսից ծոց։

• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին պետությունները։

• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձվավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։

Եգիպտոսը գտնվում է նեղոս գետից արևմուտք։ Սկզբում Եգիպտոսը բաժանվել էր 2 մասի, իսկ հետո միացան։

• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։


• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։