Հակադիր ամբողջ թվերը

ա) (-35)

բ) (-81)

գ) (+44)

դ) (+125)

-5, -12, 4, 5, -6, -7, 9, 8

ա և բ ճիշտ են, իսկ գ և դ սխալ են

-(-8)+3=11, -(0)+3=3, -(69)+3=72, -(-21)+3=24

-(-8)-4=4, -(0)-4=-4, -(69)-4=-73, -(-21)-4=17

C-E

B-F

A-H

Ամենամեծը ՝ +10

Ամենափոքրը ՝ -11

50+3=53

3710:53=70

70×3=210

պատ․՝ 210գրամ

24:8=3

24:4=6