Ռոմեոն ու Ջուլետ հեղինակ ՝ Շեքսպիր

Ես ավարտեցի Շեքսպիրի «Ռոմեոն ու Ջուլետը» պատմությունը։ Այն շատ հետաքրքիր, տխուր պատմվածք էր։ Այս պատմություն սիրահարների մասին էր ՝ Ռոմեոի և Ջուլետի։ Ռոմեոն և Ջուլետը չպետք է սիրեին իրար․ նրանց ընտանիքները հին թշնամիներ էին, և հանդիպելն անգամ արգելված էր։ Բայց տարաբախտ սիրահարներն անկարող են իրարից բաժան ապրել և միանալու համար անում են ամեն բան։