ՀԻՆ ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՆ ԵՎ ԱՐևԵԼՅԱՆ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ

• Գրե՛ք փոքրիկ պատում Խեթական պետության մասին` ներկայացնելով կարևոր փաստերը։
• Ե՞րբ և որտե՞ղ է կազմավորվել Միտաննի պետությունը։
• Պատմե՛ք Փյունիկյան քաղաքների մասին։