Աղեր և հիմքեր

Պատասխանել հարցերին

  1. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն աղերը: Աղերը բարդ նյութեր են որոնք կազմված են մատաղի ատոմներից և թթվային մնացորդներից։
  2. Որտե՞ղ է կիրառվում գիպսը: Գիպսերը օգտագործում են շինարարության և բժշկության մեջ (ատամնատեխնիկայում, ոսկրաբուժությունում)։
  3. Ի՞նչ բաղադրություն ունեն հիմքերը: Այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հիդրօքսիլ խմբից, անվանում են հիմքերը կամ հիդրօքսիդներ։