Հետաքրքիր հարցեր բնագիտություն

Որոնք են քիմիական ռեակցաները

Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։

Ի՞նչ է վառելանյութը։

Ո՞րն է օքսիդացման ռեակցիան:

Ի՞նչ թթուներ կան բնության մեջ:

Ինչպե՞ս կարող եք համոզվել, որ տվյալ նյութը թթու է:

 Ինչպե՞ս պետք է վարվել թթուների հետ: