հոլովներ

Ուղղական՝ ո՞վ, ի՞նչ – տղա, անտառ
Սեռական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ – տղայի, անտառի
Տրական՝ ո՞ւմ, ինչի՞ն – տղային, անտառին
Հայցական՝ ու՞մ, ի՞նչը – տղային, անտառը
Բացառական՝ ումի՞ց, ինչի՞ց – տղայից, անտառից
Գործիական՝ ումո՞վ, ինչո՞վ – տղայով, անտառով
Ներգոյական՝ ո՞ւմ մեջ, ինչի՞ մեջ կամ ինչո՞ւմ – տղայի մեջ, անտառի մեջ կամ անտառում

Հայր, ճանապարհ, գնդակ, մայրամուտ, աշուն

Ուղղական — հայր, ճանապարհ, գնդակ, մայրամուտ, աշուն
Սեռական — հոր, ճանապարհի, գնդակի, մայրամուտի, աշնան
Տրական — հորը, ճանապարհին, գնդակին, մայրամուտին, աշնանը


Բացառական — հորից, ճանապարհից, գնդակից, մայրամուտից, աշունից
Գործիական — հորով, ճանապարհով, գնդակով, մայրամուտով, աշունով
Ներգոյական — հակրիկի մեջ, ճանապարհի մեջ, գնդակի մեջ, մայրամուտի մեջ, աշնան մեջ