Կոտորակների համեմատումը

1․ Կոտորակները դասավորիր աճման կարգով:

8/13; 3/13; 5/13; 9/13; 12/13; 4/13

3/13; 4/13; 5/13; 8/13; 9/13; 12/13

2․ Կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի և համեմատիր:

Տեղադրիր >, < կամ = նշանը:

3/8 < 5/6

9/24 < 20/24

3․ Կոտորակները դասավորիր նվազման կարգով:  

2/5; 7/8; 1/5; 1/8

35/40, 16/40, 8/40, 5/40

7/8 2/5 1/5 1/8

4․ Համեմատիր կոտորակները՝ նախօրոք համեմատելով մեկի հետ:

94/98 < 98/94

94×94/98×94 98×98/98×94

5. Ընտրիր կոտորակներից ամենամեծը:

  • 5/120 10/240
  • 1/80 3/240
  • 19/40 114/240

[120, 80, 40] = 240

09․14․2022

1. Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում

Վայ նրան ով չար ագահությունը պահում է տանը։

2.Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի

Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի

Արևի ու լուսնի մասին

Արևը և լուսինը շատ չարաճճի ընկերներ էին։ Մի օր նրանք որոշեցին մարդկանց հետ կատակ անել, երբ գալիս էր գիշերը մարդիկ սպասում էին, որ երբ է լուսինը դուրս գալու բայց դուրս է գալիս արևը։ Ամբողջ օրը մադիկ սպասում են երբ էր դուրս գալու լուսինը բայց դուրս չէր գալիս և մարդիկ չեն կարողանում քնել, որովհետև արևի ճառագայթներ ուժեղ էին։ Արևը ու լուսինը տեսնում են թե ինչպես են տանջվում են մարդիկ, լույսը խանգարում է, որ քնենն որոշում են էլ այդպիսի կատակ չանեն։

Ընդհանուր հայտարարի բերում 

1. 1/12 և 1\8 կոտորակները ներկայացրու 96 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1\12= 8\96  և  1\8= 12\96

2. 4\11 և 1\6 կոտորակները բերել են 66 ընդհանուր հայտարարի:

Գտիր նոր կոտորակների համարիչները.

Առաջին կոտորակի համարիչը՝ 4:

Երկրորդ կոտորակի համարիչը՝ 1:

3. 1\10,1\5 և 2\5 կոտորակները ներկայացրու 50 հայտարարով կոտորակների տեսքով:

1\10=5\50

1\5=10\50

2\5=10\50

4. 17/16 և 3/8 կոտորակները բեր ամենափոքր ընդհանուր հայտարարի:

Ո՞րը կլինի ամենափոքր ընդհանուր հայտարարը՝ 

Ո՞րը կլինի առաջին կոտորակի համարիչը՝ 

Ո՞րը կլինի երկրորդ կոտորակի համարիչը՝ 

Իմ Հայրենիքը

Հայաստանը իմ հայրենիքն է։ Հյարենիքը ամեն ինչ է ինձ համար։ Իմօդն է, իմ ջուրն է և իմ հոգին։ Իմ հայրենիքն շատ դժվարություների միջով է անցել։ Մենք լինելով Մոնթեի Անդրանիկի և Նժդեհի ժառանգները, պետք է նրանց անուները բարձր պահենք