Մայրենի

<<Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ>> 

թարգմանած է- Ճանաչել իմաստությունը և խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը

Իմ հաջողության օրը

Ես երազում եմ դառնալ ծրագրավորող, և ապագայում, երբ դառնամ կնշեմ այդ տոնը։ Այդ տոնը ես նշելու եմ ՝ ծովափին ամռանը։ Մեծ սեղան եմ քցելու լիքը ուտելիքներով։ Նաև ուզում եմ ծովափը զարդարեմ փուչիկներով, ծաղիկներով, ես կկախեմ մեծ թուղթ, որի վրա գրված կլինի «ԵՍ ԱՅՍՕՐ ԴԱՌՁԵԼ ԵՄ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՈՂ»։ Ես շատ կուզենամ իմ տոնին ներկա լինեն ՝ ընտանիքս, քույրիկներս, եղբայրներս, ընկերներս, և բարեկամներս։

Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

1․ 1\9 կոտորակը գրիր 27 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

1\9 = 3\27

2. Ժամացույցի ո՞ր մասն է ներկված կանաչով:

10min.png

Ներկված է 10/60 -րդ մասը:

3. Հետևյալ կոտորակներից գտիր 1\8-ին հավասար կոտորակները:

 • 2\40 հավասար չէ 1/8
 • 3\5 հավասար չէ 1/8
 • 1\40 հավասար չէ 1/8
 • 5\40 հավասր է 1/8
 • 3\24 հավասր է 1/8
 • 2\16 հավասր է 1/8

4. Որոշիր, թե շրջանի ո՞ր մասն է ներկված:

1.

Dalas1.png
 • 1\4
 • 4\16
 • 3\4

2.

Dalas2.png
 • 1\3
 • 4\12
 • 2\3

5. Հաշվիր 5\6 կոտորակին հավասար կոտորակի համարիչը, եթե նրա հայտարարը հավասար է 12-ի:  

Պատասխան՝ համարիչը հավասար է 10-ի:

Սովորական կոտորակի գաղափարը

1. Գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ մեկ երկրորդ:

Պատասխան՝  1\2

2. Տրված է 8\31 կոտորակը: Գտիր կոտորակի տարրերը:

Կոտորակի հայտարարը 31 թիվն է:

Կոտորակի համարիչը 8 թիվն է:

3. Ճանապարհի երկարությունը 14 կմ է: Մեքենան անցել է այդ ճանապարհի 7 կմ-ը:

Ճանապարհի ո՞ր մասն է անցել մեքենան:

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի կրճատիր)՝ մեքենան անցել է ճանապարհի 1\2 -րդ մասը:

4. Պարզիր, թե շոկոլադի սալիկի ո՞ր մասն է մնացել, եթե սկզբում կար 28 բաժին:

2lodz.png

Պատասխան (ստացված կոտորակը մի՛ կրճատիր)՝ մնացել է շոկոլադի սալիկի 2\28 -րդ մասը: