Իրական և կեղծ մետաղադրամներ

  1. Ոնենք նույնանման 20 մտաղադրամ, որոցից 1 կեղծ է, թեթև է մյուսներից։ Երկկողմանի կշռքով ամենաքիչը, քանի՞ կշռումով կերլի է գտնել կեղծ մտաղադրամը։ 10-10, 5-5, 2-2 եթե հավասար եղավ որեմն երեք կշռումով հակառակ դեպքու 4, կլինի 4 կշռումով 1-1