3-րդ ուսումնական շրջանի ամփոփումը

Ես ուսումնական 3-րդ շրջանի ընթացքում կատարել եմ` Դասարանական աշխատանք, Ինքնաստուգում, Հաջորդական թվերը:
Իսկ խառը թվերից կատարել եմ՝ Խառը թվերի գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում, Խառը թվերի բաժանում, Խառը թվերի բազմապատկումը, խառը թվերի հանում, Խառը թվերի գումարումը, Խառը թվերի համեմատումը և Խառը թվերը։
Կոտորակներից կատարել եմ՝ Չորս թվաբանական գործողություններ կոտորակների միջև, Կոտորակի բաժանում, Կոտորակների բազմապատկումը, Կոտորակների հանումը, Կոտորակների գումարում։

Սա էլ 3-րդ ուսումնական շրջանի ամփոփման առաջադրանքն է ՝ https://docs.google.com/document/d/1OMwyZQCIlLRJZvpQ42XcjiqPjoZgeC7qDfcUirGIDhk/edit

Սա իմ Մաթեմատիկայի բաժինն է։