Հայոց լեզու 5 դասարանում

Երբ լեռնային տափաստաններից բարձրանում են դեպի խոտավետ մարգագետինները և գնում դեպի հավերժական ձյան սահմանը, կենդանական աշխարհն աղքատանում է։ Մշուշապատ լեռնագագաթներին ամենից շատ վայրի ոչխարներն են ու մորուքավոր քարայծերն են լինում։ Նրանք սիրում են կանգնել բարձր ժայռերի կատարներիու նայել հեռու անմատչելի։