Դասարանական աշխատանք

  1. Ինչպե՞ս երեք 5-ով ստանալ: 5+5-5=5
  2. Երեք 6- ստանալ 30։ 6x6x6=30
  3. Երեք 3-ով ստանալ 30: 33-3=30
  4. Հինգ հատ 2-ով ստանալ 28: 22+2+2+2=28
  5. Չորս 9-ի միջոցով ստանալ 100: 99+9:9=100
  6. Երեք հատ 5-ի միջոցով ստանալ 4: 5-5:5=4
  7. Ինչպե՞ս կարելի է երեք 5-ի շնորհիվ ստանալ ա) 0, բ) 2, եթե թույլատրվում է օգտագործել նաև փակագծերը: 55(5:5)=0
  8. Չորս 5-ի միջոցով ստանալ 16: 55:5+5=16