04․26․2022

  1. Կարդա՛ Ղ․ Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը» պատմվածքի երրորդ  մասը:
  2. Կատարի՛ր պատմվածքի տակ գտնվող առաջադրանքներից 1-ինը, 2-րդը (միայն երրորդ մասի)։
  3. Վերնագրի՛ր երրորդ մասը: «Ինչպես Ջուլհակը քաղաքը ազատեց դերվիշից»
  4. Մտածի՛ր և գրի՛ր հարցեր երրորդ մասի վերաբերյալ:

Կապույտով գրված բառերը

Համբավ — քաջահամբավ

Անհամար — բազմաբյուր

Բառերը բաղադրիների բաժանել, և որոշել բառի կազմությունը

Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):

Հնարագիտություն — հնար(հնարք)+ա+գիտ(գիտելիք)+ություն=բարդ ածանցավոր

Թագավոր — թագ+ա+ավոր=ածանցավոր

կտավ-պարզ

հարցմունք — հարց+մունք=բարդ

Կախարդական — կախարդ+ական= ածանցավոր

Անմահական — ան+մահ+ական=բարդ ածանցավոր

Գլուխ-պարզ

Արհեստասեր — արհեստ+ա+սեր=բարդ

հարցեր երրորդ մասի վերաբերյալ

1․ Ինչպե՞ս Ջուլհակը դաս տվեց գիտնականերին այսինքը փտրեց սագերին

2․ Ո՞ւր գնաց Ջուլհակը

3․ Ինչպե՞ս Ջուլհակը վախեցրեց դերվիշին

4․ Ի՞նչ տվեց թագավորն Ջուլհակին