Անխեղճությունը և Խիղճը

Մարին դասրեից հետո տուն է գնում ավտոբուսում մի տեղ կա ազատ և այդ տեղ էլ նստում է և, չի նայում կողք ու բոլորը, որ տեսնի մեծահասակ կա կանգանած, որ զիջի տեղը նրան, գնում է անպատրաստ պարապմունքների և երբ որ գնում է տուն իր տնային առաջադրանքները չի կատարում, ծնողներին չի լսում, ստում է իր ընտանիքին որ ինքը դաս չունի և անպատրաստ գնում է դասի և պարապմունքի։ Սա անխեղճություն է։

Իսկ իր քույրիկի արդեն տանն էր, հավաքել էր իրենց սենյակը, օգնել էր մայրիկին տնային գործերում, արագ դասերը սովորել էր, սիրով օգնել քույրիկին, հետո նրա հետ հաշտ ու համերաշխ խաղացել, բակում։ Իսկ երբ որ ժամանակը լրացավ արագ բարձրացավ տուն։ Նա պարատաճանաց և բարեխիղճ էր։ Մարին էլ մտածեց-մտածեց և որոշեց իր քույրիկի պես նմանվել քույրիկին, որովհետև ինքն էլ կարող է լավ լինել։