Դասարանական աշխատանք

 1. Ինչպե՞ս երեք 5-ով ստանալ: 5+5-5=5
 2. Երեք 6- ստանալ 30։ 6x6x6=30
 3. Երեք 3-ով ստանալ 30: 33-3=30
 4. Հինգ հատ 2-ով ստանալ 28: 22+2+2+2=28
 5. Չորս 9-ի միջոցով ստանալ 100: 99+9:9=100
 6. Երեք հատ 5-ի միջոցով ստանալ 4: 5-5:5=4
 7. Ինչպե՞ս կարելի է երեք 5-ի շնորհիվ ստանալ ա) 0, բ) 2, եթե թույլատրվում է օգտագործել նաև փակագծերը: 55(5:5)=0
 8. Չորս 5-ի միջոցով ստանալ 16: 55:5+5=16

04․26․2022

 1. Կարդա՛ Ղ․ Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը» պատմվածքի երրորդ  մասը:
 2. Կատարի՛ր պատմվածքի տակ գտնվող առաջադրանքներից 1-ինը, 2-րդը (միայն երրորդ մասի)։
 3. Վերնագրի՛ր երրորդ մասը: «Ինչպես Ջուլհակը քաղաքը ազատեց դերվիշից»
 4. Մտածի՛ր և գրի՛ր հարցեր երրորդ մասի վերաբերյալ:

Կապույտով գրված բառերը

Համբավ — քաջահամբավ

Անհամար — բազմաբյուր

Բառերը բաղադրիների բաժանել, և որոշել բառի կազմությունը

Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):

Հնարագիտություն — հնար(հնարք)+ա+գիտ(գիտելիք)+ություն=բարդ ածանցավոր

Թագավոր — թագ+ա+ավոր=ածանցավոր

կտավ-պարզ

հարցմունք — հարց+մունք=բարդ

Կախարդական — կախարդ+ական= ածանցավոր

Անմահական — ան+մահ+ական=բարդ ածանցավոր

Գլուխ-պարզ

Արհեստասեր — արհեստ+ա+սեր=բարդ

հարցեր երրորդ մասի վերաբերյալ

1․ Ինչպե՞ս Ջուլհակը դաս տվեց գիտնականերին այսինքը փտրեց սագերին

2․ Ո՞ւր գնաց Ջուլհակը

3․ Ինչպե՞ս Ջուլհակը վախեցրեց դերվիշին

4․ Ի՞նչ տվեց թագավորն Ջուլհակին