11.03.2022

  1. Անգիր սովորիր Հ. Թումանյանի «Համերգ» բանաստեղծությունը:
  2. Բացատրի՛ր բանաստեղծության  վերնագիրը, պատկերներն ըստ  բանաստեղծական տների: Վտակը ժայռի վրայից թռնում է և ընկնում քարի վրա։ զարկում է ավազին խմվում և ճչում է։ Ծերունին արդեն ինքիրեն ծերացած վիճակ էր, Թոռնիկը երգում էր և նա ձյանկացում էր նրան, ծերունու ձայնը հասունում էր անտառին և ջերին։ Ժայռը բնության մեջ անխոս և հավերժական կագնած էր, և լսում էր թե մնացածը ինչպես էին համերգ տալիս։
  3. Ինչպե՞ս կբնութագրես ժայռին: Ժայռը շատ իմաստուն էր, և միշտ իր տեղում կագնած լսում էր թե իր ընկերները ինչպես էին համերգ տալիս։