Եղնիկ

  • Ավ Իսահակյանի «Եղնիկը» պատմվածքին նոր ավարտ մտածի՛ր կամ շարունակի՛ր: Եղնիկը դուրս թռավ պատուհանից և գնաց անտառի մյուս ծայրը, որտեղ գտնվում էր իր հայրենի տունը: Հարազատները և ընկերները շատ ուրախացան երբ տեսան իրենց եղնիկին, ուրախությունից սկսեցին թռչկոտել այս ու այն կողմ, երգել ու պարել: Եղնիկը նրանց պատմեց իր նոր ըներների մասին, որոնք ապրում էին անտառի մյուս ծայրում: Եղնիկը շատ էր սիրում իր հայրենի տունը ընտանիքին, ընկերներին: Մի օր եղնիկը իր ընկերներին և հարազատներին տարավ ծանոթացրեց իր նոր ընկերների հետ և նրանք այնքան էին մտերմացել, որ ժամանակ առ ժամանակ գնում էին իրար հյուր :
  • Պատմվածքը շատ լավ պատմե՛լ սովորիր, հոմանիշներն ու հականիշները նույնպես շատ լավ սովորի՛ր:

Մաթեմատիկա. Դասարանական և տնային առաջադրանք. 30.11.2020

Տարբեր կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը

32406-2235:5=32059

                       
 22355       32406      
 20  447     447      
  23         32059      
  20                    
   35                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

30184-7025:5+9683=19096

                       
  70255      9683       
  5   1405  +1405       
  20       11088       
  20                    
    25                  
                        
                        
        30184          
         11088          
        19 096          
                        
                        
                        
                        
                        
                        

42588:7-205 6+960:3=5174

                       
 425887     205   9603  
42  6084 x  6  9  320
   58      1230   06    
  56              6    
    28             0    
   28                  
     0                  
                        
   6084     4854        
  1230    + 320        
   4854     5174        
                        
                        
                        
                        
                        

2539+274 7=4457

                        
                        
  274     2539          
 x  7    +1918          
 1918     4457          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

25300-7000:8+3494= 20931

                       
  70008    3494         
 64  875 + 875         
   60      4369         
  56                   
    40                  
   40   25300          
     0   4369          
         20931          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

4078 7-204:6+777:3= 28770

                      
  4078    2046   7773   
 x   7   18 34 6 258 
 28546     24    17     
          24   15     
            0     27    
                 27    
                   0    
 28546    28512         
   34   +  258         
 28512    28770         
                        
                        
                        
                        
                        
                       

Լճերի տեսակները և ջրամբարները

Լճերի տեսակները և ջրամբարները

Հարցեր  և  առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ է լիճը: Լիճը մեծ ավազան է։ Որը բոլոր կողմերից պատված է ջրով
  2. Լճային գոգավորությունները ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ:  տեկտոնական, հրաբխային, տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային լճեր:
  3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ:  Հոսուն լիճ են Սևանա լիճը որը սկիզբ է առնում Հրազդան և Գավառա գետռրից
  4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում:  Ջրանբարը արհեստական լիճ է։ Ջրամբարներում կուտակված ջուրն օգտագործում են ոռոգման, ջրա­մատակարարման, էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով:

«Էրեբունի-Թանգարան»

1968թ նշել են Էրեբունի — Երևանի հիմնադրման 2750երրորդ տարեդարձը։Այդ օրը տնկել են 2750 հատ ձառ, կարուցել են 2750 հատ շատրվան ։ Այդ օրը 2750 հոգանոց երգչախումբը առաջի անգամ երգեցին «Էրեբունի-Երևան» օրհներգը։ Մի քանի օր այգիներում համերգներ են կատարել, երգել են պարել են և ուրաղացել են։ Արին-Բերդի ստորոտում կարուցվել է «Էրեբունի-Երևան»-ին նվրված թանգարանը։
Ավանդական դարձած այս տոնը տարեցտարի դարձավ ավելի ժողովրդական։Երևանցիներից շատերը վկաներն են այդ անմոռանալի տոնական օրերի և հանդիսությունների։