Ապարներ և օգտակար հանածոներ

Առաջադրանք
Խմբավորի՛ր  օգտակար հանածոները.
պղինձ, կավ, մարմար, ոսկի, նավթ, ավազ, ալմաստ, կրաքար, զմրուխտ, քարածուխ, արծաթ, տուֆ,  բնական գազ, փիրուզ, երկաթ, բազալտ, այլումին, օպալ

շինանյութ — կավ, մարմար, ավազ, ալմաստ, կրաքար, տուֆ, բազալտ          

վառելիք — նավթ, քարածուխ, բնական, գազ        

  մետաղ — պղինձ, արծաթ, ոսկի, երկաթ, այլումին  

թանկարժեք քար — զմրուխտ, փիրուզ, օպալ