Հոտեմբերի 29

Անգի՛ր սովորիր  նաև Համո Սահյանի «Մշուշների շղարշի տակ…» բանաստեղծությունը:

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ,

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

Առաջադրանքներ

 1. Կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

Խաշամ — Նույնն Է՝ Խազալ:

Անհամարձակ —  Ոչ խիզախ, վեհերոտ:

որոտալու — Դղրդալ, ուժգին ձայնով՝ աղմուկով պայթել՝ բանել՝ շարժվել:

կծկվել — Կուչ գալ:

2. Կանաչով նշված բառերի հոմանիշները գրի՛ր:

Մշուշների — մառախուխ

Շաղարշի — խուշուշկ

Քամու — Հողմ, սյուք

3. Դո՛ւրս գրիր քեզ դուր եկած պատկերը:

Չէ, երևի ձյուն է գալու:

4. Կարդալիս՝

ա) ի՞նչ գույներ ես տեսնում,

Կապուտ, սպիտակ:

բ)  ի՞նչ ձայներ ես լսում:

Խշխշոց, որոտալ