Հոկտեմբերի 13

Բազմանիշ թվի բաժանում երկնիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

Օրինակ՝ 696:12=58

Սյունակաձև

 69612     
  6058     
  96       
   96       
    0       
            
            

Ստուգում

            
   x 58     
    12     
   +116     
    58      
    696     
            

990 : 45 = 22

Սյունակաձև

             
  99045     
   9022     
   90       
    90       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x22       
    45       
 +  90       
   90        
   990      
             
             

1518 : 22 = 69

Սյունակաձև

             
 151822     
  13269     
  198       
   198       
            
             
             

Ստուգում՝

             
   x69       
    22       
 + 138       
   38        
   1518      
             
             

2805 : 85 = 33

Սյունակաձև

             
 280585     
  25533     
  255       
   255       
            
             
             

Ստուգում՝

             
   x85       
    33       
 + 255       
  255        
  2805      
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

938 : 14 = 67

Սյունակաձև

             
  93814     
   8467     
   98       
    98       
     0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x67       
    14       
 + 268       
   67        
   938      
             
             

1862 : 98 =19

Սյունակաձև

             
 186298     
   9819     
  882       
   882       
    0       
             
             

Ստուգում՝

             
   x98       
    19       
 + 882       
   98        
  1862      
             
             

8673 : 59 =147

Սյունակաձև

             
 867359     
  59 147    
 277        
  236        
   413       
   413       
    0       
             

Ստուգում՝

             
   x147      
     59      
 + 132 3      
   735       
   8673