Սեպտեմբերի 29

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  • 485, 5, 487, 1478, 658

1478, 658, 487, 485, 5

  • 648, 478, 1584, 158647

158647, 1584, 648, 478

  • 55432, 6875, 436, 55429, 6869, 412, 99, 222222, 8

222222, 55432, 55429, 6869 6875, 436, 412, 99, 8

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

  • 4784, 348, 4789, 14

14, 348, 4789, 4784

  • 147, 14, 1854, 256478, 147651

14, 147, 1854, 256478, 147651

3․ Առաջին ծորակով 1 ժամում ջրավազան կարող է լցվել 1450լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 2 անգամ քիչ։ Որքա՞ն ջուր կարող է ջրավազան լցվել 1 ժամում երկու ծորակներով միաժամանակ։

1450 : 2

Տնային առաջադրանքներ

1 Թվերը դասավորել նվազման կարգով։

  • 14, 2, 5, 147, 47

147, 47, 14, 5, 2

  • 1458, 6587, 148758, 159654

159654, 148758, 6587, 1458

2 Թվերը դասավորել աճման կարգով։

  • 11, 9, 458647, 147147

9, 11, 147147, 458647

  • 678, 158, 14013, 18

18, 158, 678, 14013