Սեպտեմբերի 18

2020-2021 ուսումնական տարի

1.Կարդա՛ Կոմիտասի «Ճանապարհ» բանաստեղծությունը:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:

Սողալ -Փորով գետնին քսվելով՝ գետնի վրա քարշ գալով շարժվել՝ գնալ:

Բուսել — Օդի և հողի անօրգանական նյութերն օրգանականի փոխարկելու հատկությամբ օժտված օրգանական
մարմին, որ մի մասով (արմատով) հաստատված է գետնի մեջ:

Թևավոր —  Թևեր ունեցող:

Անհունի — Հատակ չունեցող, անհատակ, չափազանց խոր:

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

Ճանապարհ — ճամփա, ուղին:

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

5. Բանաստեղծությունը  սովորիր  անգիր: