Ընտանեկան նախագիծ

Այս շաբաթ հայրիկիս հետ հավաքել ենք փազլ իսկ խոհանոցում օգնել եմ մայրիկիս պատրաստել պելմենի։😊

Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

 

9

Դավիթ չըդառավ, մի կըրա՜կ դառավ։
Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ
Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝
Գընա, որս անի սարերի վըրեն։
Դավիթ նետ-աղեղն առավ Օհանից,
Հեռացավ Սասմա քաղաքի սահմանից
Ու դառավ որսկան։ նաց, մի կորկում
Լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում,
Մըթանը գընում իրեն հոր ծանոթ
Աղքատ, անորդի մի ծեր կընկա մոտ,
Վիշապի նըման, երկա՜ր, ահագի՜ն
Մեկնըվում, քընում կըրակի կողքին։
Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ,
Պառավը վըրեն սաստիկ բարկացավ։
— Վա՜յ Դավիթ, ասավ, մահըս տանի քեզ,
Դո՞ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՜ս։
Ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին —
Ես եմ ու էն արտն աստըծու տակին,
Ինչո՞ւ ես գընում, տափում, տըրորում,
Իմ ամբողջ տարվան ապրուստը կըտրում։
Թե որսկան ես դու — նետ-աղեղըդ ա՛ռ,
Ծըծմակա գըլխից մինչև Սեղանսար
Քու հերը ձեռին մի աշխարհ ուներ,
Որսով մեջը լի որսի սար ուներ.
Եղնիկ կա էնտեղ, այծյամ ու պախրա.
Կարո՞ղ ես — գընա, էնտեղ որս արա։
— Ի՞նչ ես, ա՛յ պառավ, էլ ինձ անիծում.
Ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լըսում։
Ո՞րտեղ է հապա սարը մեր որսի…
— Գընա՛, հորեղբայրդ — Օհանը կասի։ Продолжить чтение «Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը»

Կախարդական ծիածանը

Իմ կարդացած գրքերից ես կուզեի առաձնացնեի՝ Շիրլի Բարբերի «Կախադական ծիածանը», կցանկանայի նմանվել փոքրիկ Էննին: Կուզեի Էննին նմամ ապրել անտառում, որ տան դիմաց հավաքվեն եղնիկները և տան բոլոր կողմերը աճացնեի ծաղիկներ։ Կուզեի հաճախակի գնալ անտառ ու զբոսնել, և կենդանիների հետ խաղալ։ Կուզեի անցնեի ծիածանի տակով տեսնեի այն կողմում ինչ կա։ Անցնել ծիածանի տակով և տեսնել բարի ոգիներ ապարանքը։ Ծանոթանալ բարի ոգիների հետ և ծանոթանալ առօրյաին և իրենց ապարանքի մասին ամեն ինչ։

Կախադական ծիածանը