Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

1

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։ Продолжить чтение «Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը»

06.05.2020

  1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
  2. Թիվը գրի՛ր տառերով.

Վեց հարյուր յոթանքասունչորս հազար ութ հարյուր քսան

  1. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

600000 + 70000 + 4000 + 800 + 20

  1. Հարևան թվերն են 674821, 674119
  2. Հաջորդող թիվն է 674821
  3. Նախորդող թիվն է 674119
  4. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Продолжить чтение «06.05.2020»