29.04.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս –345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց – 507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ –  112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ – 153445

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը։

4500 ։ 10  + (5000 : 100 + 5)   x 10 = 1000

6300 : 63 :  (400 : 8 x 2)  = 1

32 x (5 x 2) + (30 x 20 + 800:10) = 1000

5000 ։ (25 x 4 x 10) =  5

500 x (250 : 10 : 5 ) x  10 = 25000 Читать далее «29.04.2020»