15.04.2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 –  հարյուր քասնյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 –  ինը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 – յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք հարյուր տասնյոթ

 

  1. Լրացրո՛ւ պակասող թվերը.

45 x 2 = 90

20 x 5 = 100

17 x 3 = 51

18 x 3= 54

15 x 4 = 60

24 x 4 = 96

32 x 3 = 96

15 x  5 = 75

27 x 3 = 81

  1. Օրացույցից օգտվելով՝ պատասխանի՛ր հարցերին:

 

Այսօր ամսի  քանի՞սն   է 15
Վաղը ամսի քանի՞սը կլինի: 16
Երեկ ամսի քանի՞սն էր: 14
Տասներկու օրից ամսի քանի՞սը կլինի: 27
Ինը օր առաջ ամսի քանի՞սն էր: 9

 

Շաբաթվա ի՞նչ օր էր
Երեկ Երեքշաբթի
Յոթ օր առաջ չուրեքշաբթի
Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի
 1 շաբաթ հետո չորեքշաբթի