13.03.2020 Մաթեմատիկա

 1. Լրացրո՛ւ աղյուսակը։
Նախորդ թիվըԹիվՀաջորդ թիվ
209720982099
671967206721
198519861987
209320942095
8008800980010
298429852986
901190129013
 • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

2000 – 1 =1999

2000 – 10 = 1990

1500 –  4= 1496

1500 – 40 =1460

1400 – 500 =900

1200 – 900 =300

3400 – 1500 =1900

2100 – 1700 =400

6300 – 2900 =3400

4500 – 1800 =2700

 • Լուծել խնդիրները։

Ա. 3 ավտոբուսով և 4 մարդատար մեքենայով ճամփորդության գնացին։ Ամեն ավտոբուսի մեջ 15 մարդ էր նստել, իսկ ամեն մեքենայի մեջ՝ 5 մարդ։ Քանի՞ մարդ էր ճամփորդության գնացել։

Լուծում `4×5=20, 15×3=45, 20+45=65

Պատ՝65

Բ.  Գրապահարանն ունի 8 դարակ։ 5 դարակներից յուրաքանչյուրում կա 9 գիրք, իսկ  մնացած դարակներից յուրաքանչյուրում՝ 10 գիրք։ Գրապահարանում քանի՞ գիրք կա։

Լուծում 8×5=40, 10×9=90, 40+90=130

Պատ՝130

Գ. Գնացքը 5 վագոն ունի։ 4 վագոններից յուրաքանչյուրում 40 ուղևոր կա։ Քանի՞ ուղևոր կա  5-րդ վագոնում, եթե ամբողջ գնացքում կա 210 ուղևոր։

Լուծում ` 40 x 4 = 160 ,  210-160=50

Պատ՝ 50

Դ. Դահուկորդը մեկ ժամում 40 կմ է անցնում։ Նա 3 ժամում քանի՞ կմ կանցնի։

Լուծում ` 40 x 3 = 120

Պատ՝ 120 կմ

Ե․Ուղղանկյան երկարությունը 25 սմ է, իսկ լայնությունը 7 սմ-ով պակաս: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում ` 25 x 2 + 7 x 2 = 64

Պատ՝ 64 սմ

Զ․Քառակուսու կողմի երկարությունը 20 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում` 20 x 20 = 400

Պատ.՝ 400 սմ

 • s_Որոշի՛ր բանջարեղենների թվային արժեքները։

      Պատ.՝ բազուկ 9, վարունգ  3, լոլիկ  8, գազար 5, կաղամբ  7

12.03.2020 Մաթեմատիկա

 1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ քառանիշ թիվը։

4235-5432

6097-9760

7129-9721

 • Հաշվի՛ր:

4589 – 3589 =1000

4589
   
3589
1000

3986 – 2985 =1001

3986
   
2985
1001

2340 + 7652 =9992

2340
+   
7652
9992

2308 + 3097=5405

2308
+   
3097
5405

3480 + 1214 =4694

7651 – 3240 =4211

9853 – 3512 =6311

 • Կազմի՛ր արտահայտություններ և գտի՛ր՝
 • 250 և 130 թվերի գումարի և 280-ի տարբերությունը: 250 + 130 = 380 , 380 — 280 = 100
 • 60 և 10 թվերի քանորդի և 9-ի արտադրյալը: 60 : 10 = 6 , 9 x 6 = 54
 • 50 և 2 թվերի արտադրյալի և 95 թվերի տարբերությունը: 50 x 2 = 100 , 100 — 95 = 5
 • 42 և 3 թվերի արտադրյալի և 102-ի տարբերությունը: 42 x 3 = 126
 • 120 և 60 թվերի քանորդի և 39-ի գումարը: 120 : 60 = 2, 39 + 2 = 41
 • 100 և 2 թվերի քանորդի և 2-ի արտադրյալը: 100 : 2 = 50 , 50 x 2 = 100
 1. Լուծի՛ր խնդիրները:

Ա. Քառակուսու կողմի երկարությունը 64 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում՝  64 x 4 = 256

Պատ.՝ 256 սմ

Բ. Ուղղանկյան երկարությունը 52 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 48 սմ: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում՝ 52 x 2 + 48 x 2 = 200


Պատ.՝ 200 սմ

Գ. Հողամասի երկարությունը 250 մ է, իսկ լայնությունը՝ 400 մ: Քանի՞ մետր ցանկապատ է անհրաժեշտ հողամասը ցանկապատելու համար:

Լուծում՝  250 x 2 + 400 x 2 = 1300


Պատ.՝ 1300 մ

Դ. Եռանկյան մի կողմը 5 սմ է, մյուս կողմը՝ 15 սմ, իսկ երրորդ կողմը՝ երկրորդից 5 սմ-ով կարճ է: Հաշվի՛ր նրա պարագիծը:

Լուծում՝  15 – 5=10, 10 + 5 + 15 = 30


Պատ.՝
30 սմ