Իմ գրադարանը

Այս անգամ գրադարանից ես վերցրել եմ << Փոքրիկ Տիկիններ>>։ Այն ինձ շատ դուր է եկել։ Գիրքը Մարչ քույրերի մասին էր ՝ Ջոն, Էյմին, Մեգը և Բեթը։ Նրանք բարի ու հաշտ քույրեր էին , բոլորը միասին հաղթահարում են ամեն խոչընդոտ և նեղություն։ Մայրիկին օգնում էին ,որովհետև գիշեր ցերեկ աշխատում էր, որ կարողանար պահեր իր աղջիկներին ։ Հայրը բանակում էր ծառայում։