Մաթեմատիկայի առաջադրանք

548+234=782 

653+228=881

429+215=644

575+316=891

568+245=812  

367+458=825     

795+129=824    

784-678=106

542-215=327      

745-286=479           

854-375=489          

236-178=68              

468-289=179             

8x5x2x2=40×4=160

3x3x5+40=45+40=85

6x5x9=30×9=270

7×8+4=56+4=60

1 Աստղանիշերը փոխարինի՛ր թվանշաններով.

 664
492
 172
 502
277
 225
 • Լուծի՛ր խնդիրները.

Ա. Մեկ կիլոգրամ գազարն արժե 70 դրամ, բազուկը գազարից 20 դրամով թանկ է, իսկ լոլիկը գազարից 2 անգամ ավելի թանկ է: Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր 2-ական կիլոգրամ լոլիկ, բազուկ և գազար գնելու համար:

Լուծում՝ 70+20=90, 70×2=140, 70×2=140, 140×2=280, 90×2=180

Պատ.՝  գազար-140, լոլիկ-280, բազուկ-180

Բ. Մատիտն արժե 50 դրամ, քանոնը մատիտից 3 անգամ է թանկ , իսկ նոթատետրը մատիտից 5 անգամ է թանկ: Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր 3-ական մատիտ, քանոն և նոթատետր գնելու համար:

Լուծում՝ 50×3=150, 50×5=250,3×50=150, 250×3=750, 150×3=450

Պատ.՝ քանեն-450, մատիտ-150, նաթատետր-750

 • 1 Լրացրո՛ւ աղյուսակը:
Արտադրիչ        443217       9362
Արտադրիչ2       525     1367
Արտադրյալ88156105    91558434     
 1. Լուծի՛ր ռեբուսը.
 234
+234
 468
 101
+101
 202

2. Լուծի՛ր խնդիրները.

Ա. Դպրոցի մառանում կա դեղձ, տանձ և խաղող: Խաղողը 50 կգ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 30 կգ-ով պակաս էր դեղձից: Ինչքա՞ն միրգ կար մառանում, եթե դեղձը 70 կգ էր:

Լուծում`50+70=120, 70-30=40, 70+40+120=230

Պատ՝ 230

Բ. Ալեքսը 7 անգամ փոքր է հայրիկից: Պապիկը 30 տարով մեծ է հայրիկից: Հաշվի՛ր Ալեքսի և պապիկի տարիքների տարբերությունը՝ իմանալով, որ հայրիկը 42 տարեկան է:

Լուծում`42:7=6, 42+30=72, 72-6=66

Պատ՝. 66

Գ. Գարիկի մտապահած երեք թվերի գումարը 840 է: 1-ին թիվը 2-րդ թվից 50-ով մեծ է: Իսկ 3-րդ թիվը 2-րդից 20-ով է մեծ: Ի՞նչ թվեր է մտապահել Գարիկը:

Լուծում `  50+20=70, 840-70=770, 770:3=?,

Պատ.՝

Դ. 7 փուչիկի համար Էյվան վճարեց 700 դրամ: Ինչքա՞ն գումար պետք է վճարի Նարեն  այդպիսի 3 փուչիկ գնելու համար:

Լուծում `700:7=100, 100×3=300

Պատ՝. 300դրամ

 • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

874 – 654 + 138 = 874

974 – 122 + 48 =910

456 + 114 – 302 =268

571 + 219 – 474 =316

 1. Լուծի՛ր ռեբուսը.
 234
+234
 468
 101
+101
 202

2. Լուծի՛ր խնդիրները.

Ա. Դպրոցի մառանում կա դեղձ, տանձ և խաղող: Խաղողը 50 կգ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 30 կգ-ով պակաս էր դեղձից: Ինչքա՞ն միրգ կար մառանում, եթե դեղձը 70 կգ էր:

Լուծում`50+70=120, 70-30=40, 70+40+120=230

Պատ՝ 230

Բ. Ալեքսը 7 անգամ փոքր է հայրիկից: Պապիկը 30 տարով մեծ է հայրիկից: Հաշվի՛ր Ալեքսի և պապիկի տարիքների տարբերությունը՝ իմանալով, որ հայրիկը 42 տարեկան է:

Լուծում`42:7=6, 42+30=72, 72-6=66

Պատ՝. 66

Գ. Գարիկի մտապահած երեք թվերի գումարը 840 է: 1-ին թիվը 2-րդ թվից 50-ով մեծ է: Իսկ 3-րդ թիվը 2-րդից 20-ով է մեծ: Ի՞նչ թվեր է մտապահել Գարիկը:

Լուծում `  50+20=70, 840-70=770, 770:3=?,

Պատ.՝

Դ. 7 փուչիկի համար Էյվան վճարեց 700 դրամ: Ինչքա՞ն գումար պետք է վճարի Նարեն  այդպիսի 3 փուչիկ գնելու համար:

Լուծում `700:7=100, 100×3=300

Պատ՝. 300դրամ

 • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

874 – 654 + 138 = 874

974 – 122 + 48 =910

456 + 114 – 302 =268

 1. Լուծի՛ր ռեբուսը.
 234
+234
 468
 101
+101
 202

2. Լուծի՛ր խնդիրները.

Ա. Դպրոցի մառանում կա դեղձ, տանձ և խաղող: Խաղողը 50 կգ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 30 կգ-ով պակաս էր դեղձից: Ինչքա՞ն միրգ կար մառանում, եթե դեղձը 70 կգ էր:

Լուծում`50+70=120, 70-30=40, 70+40+120=230

Պատ՝ 230

Բ. Ալեքսը 7 անգամ փոքր է հայրիկից: Պապիկը 30 տարով մեծ է հայրիկից: Հաշվի՛ր Ալեքսի և պապիկի տարիքների տարբերությունը՝ իմանալով, որ հայրիկը 42 տարեկան է:

Լուծում`42:7=6, 42+30=72, 72-6=66

Պատ՝. 66

Գ. Գարիկի մտապահած երեք թվերի գումարը 840 է: 1-ին թիվը 2-րդ թվից 50-ով մեծ է: Իսկ 3-րդ թիվը 2-րդից 20-ով է մեծ: Ի՞նչ թվեր է մտապահել Գարիկը:

Լուծում `  50+20=70, 840-70=770, 770:3=?,

Պատ.՝

Դ. 7 փուչիկի համար Էյվան վճարեց 700 դրամ: Ինչքա՞ն գումար պետք է վճարի Նարեն  այդպիսի 3 փուչիկ գնելու համար:

Լուծում `700:7=100, 100×3=300

Պատ՝. 300դրամ

 • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

874 – 654 + 138 = 874

974 – 122 + 48 =910

456 + 114 – 302 =268

571 + 219 – 474 =316

571 + 219 – 474 =3169

 1. Լուծի՛ր ռեբուսը.
 234
+234
 468
 101
+101
 202

2. Լուծի՛ր խնդիրները.

Ա. Դպրոցի մառանում կա դեղձ, տանձ և խաղող: Խաղողը 50 կգ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 30 կգ-ով պակաս էր դեղձից: Ինչքա՞ն միրգ կար մառանում, եթե դեղձը 70 կգ էր:

Լուծում`50+70=120, 70-30=40, 70+40+120=230

Պատ՝ 230

Բ. Ալեքսը 7 անգամ փոքր է հայրիկից: Պապիկը 30 տարով մեծ է հայրիկից: Հաշվի՛ր Ալեքսի և պապիկի տարիքների տարբերությունը՝ իմանալով, որ հայրիկը 42 տարեկան է:

Լուծում`42:7=6, 42+30=72, 72-6=66

Պատ՝. 66

Գ. Գարիկի մտապահած երեք թվերի գումարը 840 է: 1-ին թիվը 2-րդ թվից 50-ով մեծ է: Իսկ 3-րդ թիվը 2-րդից 20-ով է մեծ: Ի՞նչ թվեր է մտապահել Գարիկը:

Լուծում `  50+20=70, 840-70=770, 770:3=?,

Պատ.՝

Դ. 7 փուչիկի համար Էյվան վճարեց 700 դրամ: Ինչքա՞ն գումար պետք է վճարի Նարեն  այդպիսի 3 փուչիկ գնելու համար:

Լուծում `700:7=100, 100×3=300

Պատ՝. 300դրամ

 1. Լուծի՛ր ռեբուսը.
 234
+234
 468
 101
+101
 202

2. Լուծի՛ր խնդիրները.

Ա. Դպրոցի մառանում կա դեղձ, տանձ և խաղող: Խաղողը 50 կգ-ով ավելի էր դեղձից: Տանձը 30 կգ-ով պակաս էր դեղձից: Ինչքա՞ն միրգ կար մառանում, եթե դեղձը 70 կգ էր:

Լուծում`50+70=120, 70-30=40, 70+40+120=230

Պատ՝ 230

Բ. Ալեքսը 7 անգամ փոքր է հայրիկից: Պապիկը 30 տարով մեծ է հայրիկից: Հաշվի՛ր Ալեքսի և պապիկի տարիքների տարբերությունը՝ իմանալով, որ հայրիկը 42 տարեկան է:

Լուծում`42:7=6, 42+30=72, 72-6=66

Պատ՝. 66

Գ. Գարիկի մտապահած երեք թվերի գումարը 840 է: 1-ին թիվը 2-րդ թվից 50-ով մեծ է: Իսկ 3-րդ թիվը 2-րդից 20-ով է մեծ: Ի՞նչ թվեր է մտապահել Գարիկը:

Լուծում `  50+20=70, 840-70=770, 770:3=?,

Պատ.՝

Դ. 7 փուչիկի համար Էյվան վճարեց 700 դրամ: Ինչքա՞ն գումար պետք է վճարի Նարեն  այդպիսի 3 փուչիկ գնելու համար:

Լուծում `700:7=100, 100×3=300

Պատ՝. 300դրամ

 1. Հաշվի՛ր.

9 + 1 =10

99 + 11 =110

999 + 111 =1110

8 + 2 =10

88 + 12 =110

888 + 112 =1110

7 + 3 =10

77 + 33 =110

777 + 223 =1110

6 + 4 = 10

66 + 34 =110

666 + 334 =1110

 • Լուծի՛ր խնդիրը.

Ես ունեմ 700 դր իսկ Էլիզան ուներ 500դր։ Ես ու Էլիզա ուզում ենք գնենք երկու գրիչ և երկու տետր։ Եթե մեկ տետրը արժե 200 դրամ, իսկ երկու գրիչը արժի 100 դրամ։ Ի՞նչքան գումար կա իմ և Էլիզայի մոտ այդ ամենե գնելուց հետո։

Լուծում

1) 700+500=1200, 200×2=400 , 100×2=200 400+200=600, 1200-600=600

Պատասխան՝  600դրամ

 • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

648 + 8 = 656                                      951 – 550 =401                      

456 + 45 =501                                     567  — 448 =119

928 + 35 =963                                     278 – 168 =110

429 + 8 =437                                       382 – 126 =256

452 + 29 =481                                     351 – 243 =108

624 + 137 =761                                   647 – 258 =389

 • Ժամը քանի՞սն է.
1-ին ժամացույցԵրեկո19:00
2-րդ ժամացույցԱռավոտ8:00
3-րդ ժամացույցԵրեկո21:00
 • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

6 x 6 + 6 : 6 + 60 : 6 + 42 : 7 + 36 : 6 + 54 : 8 =66

9 x 9 – 4 x 9 – 9 : 9 – 27 : 9 + 63 : 9 + 45 : 9 =53

 1. Տրված 125, 219, 901, 102, 298, 879, 567  թվերը դասավորի՛ր.

ա) աճման (փոքրից մեծ) կարգով՝ 125,219,102,298,879,567,901,

ա) նվազման (մեծից փոքր) կարգով՝ 102,219,879,567

 • Հաշվի՛ր ըստ օրինակի.

120 – 80 = 12 տ. – 8 տ. =4

160 – 80 = 16տ-8տ=8

120 – 90 = 12տ-9տ=3

110 – 70 = 11տ-7տ=4

210 – 90 =21տ-9տ=12

350 – 60 =35տ-6տ=29

410 – 30 =41տ-3տ=38

750 – 70 =75տ-7տ=68

170 – 80 =17տ-8տ=9

 • Լուծի՛ր խնդիրները.
 • Հայրը որսաց 28 ձուկ, իսկ տղան 7-ով պակաս: Քանի՞ ձուկ որսաց տղան:

Լուծում`28-7=21

Պատասխան՝21

 • Հայրը որսաց 28 ձուկ, իսկ տղան 7 անգամ պակաս: Քանի՞ ձուկ որսաց տղան:

Լուծում`28:7=4

Պատասխան՝4

 1. Ժամը քանի՞սն է. 10:10

Ժամը քանի՞սը կլինի երկու ժամ հետո  `12:10

Ժամը քանի՞սը կլինի հինգ ժամ հետո 3:15

Ժամը քանի՞սը կլինի 5 րոպե հետո 10:15

Ժամը քանի՞սը կլինի 30 րոպե հետո 10:25

Ժամը քանի՞սը կլինի 2 ժամ 15 րոպե հետո 12:25

Ժամը քանի՞սն էր 2 ժամ առաջ 8:10

Ժամը քանի՞սն էր 4 ժամ առաջ 6:10

Ժամը քանի՞սն էր 5 րոպե առաջ 10:5

Ժամը քանի՞սն էր 20 րոպե առաջ  9:50

Ժամը քանի՞սն էր 3 ժամ 10 րոպե առաջ 7:10

 • Հաշվի՛ր.

450 + 90  = 540

670 + 40 = 710

790 + 20 =810

 • Տրված թվանշաններով որքան հնարավոր է շատ եռանիշ թվեր կազմի՛ր.

5, 9, 1

159, 519, 195, 915, 951, 591

 • Կազմածդ թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով.

951, 915, 591, 519, 195, 159

 • Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

42 : 6 + 81 : 9 =16                   36 : 6 + 21 : 7 =9                     40 : 5 – 72 : 9 =0

36 : 9 + 24 : 8 =7                     24 : 8 + 42 : 7 =9                     64 : 8 + 49 : 7 =15

30 : 5 + 42 : 6 =13                   45 : 9 + 63 : 9 =12                   54 : 8 + 32 : 4 =

(25 + 25) : 5 = 10

(36 + 4) : 10 = 4

(72 – 8) : 8 = 8

(63 + 7) :  7 =10

(50 – 5) : 9 =5     

Ամիս, ամսաթիվ 16.10.19

 1. Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը.

500 + 60 + 4  =  564                                        564 – 4 =560

564 + 3 =567                                                   564 – 60 =504

564 + 20 =584                                                 564 – 500 =64

564 + 300 = 864                                              564 – 50 =14

564 + 15 = 579                                                564 – 200 = 364

564 + 104 = 564                                              564 – 530 = 34

564 + 203 = 767                                              564 – 131 =433

564 + 325 = 889                                              564 – 253 =311

 • Թվերը գրի՛ր տառերով.

607 վեց  հարյուր  յոթ

950 ինն հարյուր հիսուն

239 երկու հարյուր երեսունինն

 • Հաշվի՛ր.

50 ր + 5 ր = 55ր

40 ր + 20 ր =60ր

35 ր + 10 ր =45ր

3 ժ 10 ր + 2 ժ 15 ր = 5ժ  25ր

7 ժ 40 ր – 5 ժ 20 ր = 2ժ 20ր

8 ժ 15 ր + 1 ժ 25 ր =  9ժ 40ր

4 ժ 35 ր + 2 ժ 15 ր = 6ժ  50ր

2 շաբաթ 4 օր + 1 շաբաթ 3 օր = 3շաբաթ 7օր

1 շաբաթ 5 օր + 2 օր =1շաբաթ  7օր

3 շաբաթ 5 օր + 5 օր =3շաբաթ  10 օր

5 շաբաթ 4 օր + 6 օր =5 շաբաթ 10օր

17×3= 51

25×4=100

34×2= 68

28×3=84

19×5= 95

 250×3=750

200×6=1200

450×2=900

900×4=3600

800×6=4800

2000×3=6000

3000×6=1800

7000×4=28000

245+698=943

895+324=1219

563+396=959

641-505=136

987-458=529

364-219=145

547-318=229

Կազմի՛ր եռանիշ թվեր հետևյալ միանիշ թվերով՝ 5, 8, 9:

Գումարիր ու հանիր ստացված եռանիշ թվերը:

589, 598, 859, 895, 958, 985

589+598=1187

859+895=1754

958+985=1943

598+895=1493

589+958=1547

859+985=1744

598-589=9

895-859=36

985-958=27

895-598=297

958-589=369

985-859=126