Իմ բակը

Իմ բակը շատ գեղեցիկ է։ Այնտեղ կան շատ ծառեր ու ծաղիկներ, մենք երեխաներով խնամում ենք ծառերը ու ծաղիկները։ Կան նաև այնպիսի ծառեր որոք մեզ բերք են տալիս։ Մեր բակում կան շատ երեխաներ, ես նրաց հետ շատ եմ սիրում խաղալ՝ գործնագործ, պահմտոցի, հեծանիվ ու սամագատ։